Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize a kontrola elektrických zařízení v používání pro rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 08.03.2016 10:00
DNS ICT 19/2016
nadlimitní Zadáno 24.02.2016 01.04.2016 10:00
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok DNS 2/2016
nadlimitní Zadáno 24.02.2016 11.04.2016 10:00
Orientační testy na zjišťování omamných a psychotropních látek -2016-2018
nadlimitní Zadáno 24.02.2016 18.04.2016 09:00
Zajištění servisní a licenční podpory zařízení v CMS
nadlimitní Hodnocení 19.02.2016 08.04.2016 09:00
Dodávky elektromateriálu pro rok 2016, ÚO JI
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2016 23.02.2016 11:00
CPS Zlín – výměna plynového ohřívače vody
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 29.02.2016 09:00
Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 05.04.2016 10:00
Dodávky elektromateriálu pro rok 2016, krajské ředitelství HZS KV
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2016 22.02.2016 10:00
Náboje SWISS 308 Winchester
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2016 03.03.2016 11:00
Provádění technických kontrol a měření emisí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 22.02.2016 10:00
Provádění technických prohlídek "TK" a měření emisí "ME"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 23.02.2016 10:00
Podpora činností při zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2016 22.02.2016 10:00
Podpora činností při zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 22.02.2016 10:00
Smluvní zajištění systémové a aplikační podpory platformy IBM Notes and Domino a podpora Active Directory pro ZSMV
nadlimitní Zrušeno 10.02.2016 30.03.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016