Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2014 a 2015
nadlimitní Zadáno 04.12.2013 23.01.2014 14:00
Rámcová smlouva na dodávky tiskáren pro rok 2014 a 2015
nadlimitní Zadáno 04.12.2013 21.01.2014 10:00
Zajištění tisku pro volby konané v roce 2015 až 2019
nadlimitní Zadáno 04.12.2013 22.01.2014 09:00
Zásahový a záchranný žebřík
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2013 10.12.2013 10:00
Technická podpora produktů HEWLETT-PACKARD
podlimitní Zadáno 03.12.2013 06.01.2014 09:00
Oprava dalších kanceláří na ÚO Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2013 04.12.2013 10:00
Praní prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2013 18.12.2013 10:00
Instalace systému LATIS SQL
podlimitní Zadáno 29.11.2013 16.12.2013 08:00
Publicita II – opakované vyhlášení II - pro projekty v rámci operace Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
podlimitní Zadáno 29.11.2013 16.12.2013 11:00
Publicita I – opakované vyhlášení II - pro projekty v rámci operace Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách
podlimitní Zadáno 29.11.2013 16.12.2013 10:00
Automobil osobní kombi
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2013 10.12.2013 10:00
Dálniční známky 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2013 10.12.2013 09:00
Poskytování služeb v oblasti uskladnění a odtahů vozidel
podlimitní Zadáno 28.11.2013 16.12.2013 10:00
Radiostanice a nabíječ
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2013 04.12.2013 10:00
Revize a kontrola elektrických zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2013 11.12.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016