Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok DNS 3/2016
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 23.05.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávky automobilů osobních silničních v policejním provedení
nadlimitní Zadáno 02.04.2016 06.06.2016 09:30
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019 - 2/2016
nadlimitní Zadáno 01.04.2016 05.05.2016 10:00
Novostavba stanice Jaroměř - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 13.04.2016 09:00
SLZZ - Technické zhodnocení vozidel OSPČV
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 07.04.2016 09:30
UPO Velké Poříčí - modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 13.04.2016 09:00
Dodávka tepla pro objekt IVC Ostrava - Jih
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2016 04.04.2016 10:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Rekonstrukce horkovodů, teplovodů a rozvodů TUV – I. etapa
podlimitní Hodnocení 30.03.2016 30.03.2016 12:00
Forenzní kity pro izolaci a kvantifikaci DNA na přístroji ROTOR - GENE Q 5PLEX PLATFORM
podlimitní Zrušeno 29.03.2016 18.04.2016 09:00
Informační systém pro podporu posouzení rizika, územního plánování, havarijního plánování, organizace zásahu IZS a varování obyvatelstva v okolí produktovodů přepravujících nebezpečné látky
podlimitní Hodnocení 29.03.2016 24.05.2016 09:00
Ohrožení prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných havárií
podlimitní Hodnocení 29.03.2016 28.04.2016 10:00
SLZZ - Nákup hudebních nástrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 12.04.2016 09:00
Dodávky náhradních dílů pro vozidla značky VW
nadlimitní Zadáno 24.03.2016 31.05.2016 10:00
Kategorizace hrozeb otevřené službě systému Galileo a opatření k jejich zmírnění
podlimitní Hodnocení 24.03.2016 19.04.2016 10:00
Optické biosenzory pro detekci biologických a chemických látek
podlimitní Hodnocení 24.03.2016 18.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016