Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SLZZ - Nákup propagačních předmětů ke konferenci ERK a 25. výročí Policie ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 04.04.2016 09:30
SLZZ - Nákup přepravních kufrů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2016 04.04.2016 09:30
Dodávka očkovacích látek proti virovým hepatitidám k provedení zvláštního očkování příslušníků a zaměstnanců Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR pro Ministerstvo vnitra na roky 2017 – 2020
nadlimitní Hodnocení 22.03.2016 02.08.2016 10:00
SLZZ- Upgrade SW Reliéf
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2016 04.04.2016 09:30
Měřící přístroj alkoholu v těle ("Alkoholtester")
nadlimitní Zadáno 21.03.2016 15.06.2016 09:00
SLZM - Instruktážní video spot a prezentace RELIEF
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016 31.03.2016 09:00
Opakované dodávky kynologických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2016 29.03.2016 11:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 – praní a čištění prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2016 24.03.2016 12:00
Dodávka náhradních dílů vzduchových dýchacích přístrojů PLUTO
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2016 29.03.2016 09:00
Praní, mandlování a chemické čištění prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 21.03.2016 11:00
Odvoz a likvidace odpadů – kategorie „ostatní“ a „nebezpečný“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2016 15.03.2016 13:00
Cisternové automobilní stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - opakované vyhlášení
nadlimitní Zadáno 04.03.2016 28.04.2016 14:00
Kontroly a čištění spalinových cest komínů - objekty KŘP-P v roce 2016 a 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 22.03.2016 09:00
Pravidelná revize, profylaxe dieselagregátů a UPS v objektech KŘP ZlK pro roky 2016 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 18.03.2016 09:00
Provádění technických prohlídek "TK" a měření emisí "ME"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 15.03.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016