Veřejná zakázka: VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Realizace instalace elektrického vedení – školská budova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 28320
Systémové číslo: P17V00000029
Spisová značka: VPŠA-31/EU-2017/OVZI
Datum zahájení: 09.02.2016
Nabídku podat do: 09.02.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Realizace instalace elektrického vedení – školská budova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci vnitřní rozvodů NN, bez osvětlovacích těles pro objekt pavilonu „školské budovy“ v areálu VPŠ a SPŠ MV V Praze, Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 jako rekonstrukci stávající instalace v níže uvedeném rozsahu (více technická zpráva):
- Úprava hlavního rozváděče v rozvodně, bez úpravy hlavního jištění a požadavku na navýšení spotřeby,
- Výměna stávajících okruhových rozváděčů podlaží a technického zařízení (výměník)
- Páteřní rozvody (HDV) z RH do okruhových rozváděčů jednotlivých podlaží
- Rozvody vnitřní elektroinstalace pavilonu
- Napojení zařízení slaboproudu
- Zásuvkové okruhy pro údržbu, provoz vč. PC techniky
- Ovládání osvětlení celého objektu
- Veškerá nová elektroinstalace bude vedena v instalačních žlabech, části schodiště budou uloženy v podhledu a konstrukci stěny, provedení s uložením do CHÚC (bezhalogenové kabely)
Stavební (montážní) práce se požadují kompletní, tj. včetně demontáže a ekologické likvidace starého zařízení (stávajícího zařízení), veškeré dopravy a manipulace, instalace nového zařízení, včetně instalačního materiálu, provedení nastavení (regulace), vyhotovení výchozí revizní zprávy na veškeré nové rozvody a ostatní nová zařízení uvedení do provozu, případně zaškolení personálu, pokud to bude nutné.
Odchylky od PD:
1/ Nebudou použity dělené kabelové kanály š. 140x50mm (pro elektro a slaboproud), ale pouze nedělené 90x50 mm (jen pro elektro).
2/ Nebudou osazována žádná nová osvětlovací tělesa, ač jsou ve výkresové dokumentaci jednotlivých podlaží uvedena. Tudíž nebude ani prováděna demontáž a likvidace těles stávajících.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 354 172 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
 • IČO: 48135453
 • Poštovní adresa:
  Pod Táborem 102/5
  190 24 Praha - Praha 9 - Hrdlořezy

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pod Táborem 102/5
190 24 Praha - Praha 9 - Hrdlořezy

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy