Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Administrativní podpora projektu Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2014 10:00
Akumulátory
VZ malého rozsahu Zadáno
Analýza a optimalizace databázové platformy
VZ malého rozsahu Zadáno
Aplikační úprava systému KODOX
VZ malého rozsahu Zadáno
Automobil osobní terénní
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 12:00
Automobil skříňový do 3,5 t
podlimitní Zadáno 09.11.2012 09:00
Automobil speciální požární velitelský
VZ malého rozsahu Zadáno
Automobil vyšetřovací
podlimitní Zadáno 24.09.2012 00:00
AV technologie pro místnost krizového štábu MS kraje v IBC
VZ malého rozsahu Zadáno
Balónové sférické osvětlení 6 ks
VZ malého rozsahu Zadáno
Bílovec IVC - přestavba VS na IVC, IV. etapa - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno
CAS 20 S2T
nadlimitní Zadáno
Centralizace pultů centralizované ochrany KŘP Jčk na integrované operační středisko
podlimitní Zadáno
Cirkulační, přetlakový kyslíkový dýchací přístroj
nadlimitní Zadáno
CPS Cheb - dokončení rekonstrukce objektu stanice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››