Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 – nákup služebního dopravního prostředku - autobusu
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2014 20.10.2014 10:00
Oprava části budovy č.13 muzeum Zbiroh
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 23.09.2014 08:00
TÚPO - užitkový automobil - mikrobus
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 22.09.2014 10:00
Vesta balistická skrytá NIJ III A
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 30.09.2014 09:00
Vesta balistická vnější NIJ III A/IV
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 01.10.2014 09:00
Dodávka osobních dozimetrů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 18.09.2014 11:00
ITS NGN Stavební připravenost
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 16.10.2014 08:00
Rámcová smlouva na dodávky pneumatik pro roky 2015 a 2016
nadlimitní Zadáno 08.09.2014 23.10.2014 10:00
DI Kolín - oprava uliční fasády a odstranění přístavku
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 14.10.2014 08:00
Oprava lepenkové střechy na DI MŘ, U Borského parku 20,Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 03.10.2014 09:00
Přilby balistické ochranné NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ a náhradní díly
nadlimitní Zadáno 05.09.2014 30.10.2014 09:30
Radiové prostředky- TPM700FC - 3 ks, VePeaWay - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2014 17.09.2014 10:00
Sonary - speciální technika pro práci pod vodní hladinou
podlimitní Zadáno 04.09.2014 30.09.2014 09:30
Stavební připravenost pro montáž gastrozařízení včetně dodávky a montáže lapolu
podlimitní Zadáno 04.09.2014 29.09.2014 09:00
Technická podpora SW produktů InfoDNA , Fodagen a LIMS
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2014 10.09.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016