Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SLZZ - Technická podpora systému CIS/AISC 2016 z RS
nadlimitní Zadáno 30.11.2015 07.12.2015 14:00
Opakované dodávky hutního materiálu – leden 2016 až březen 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2015 09.12.2015 11:00
Opakované dodávky vodoinstalačního materiálu – leden 2016 až březen 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2015 09.12.2015 11:00
Opakované dodávky zámků a kování – leden 2016 až březen 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2015 09.12.2015 11:00
SLZM - Pojišění odpovědnosti pro vrtulníky MV na rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 29.10.2015 14:00
SLZZ - Zpracování studie - Praha 5, Zbraslav - rozvoj areálu Zbraslav (RAZ)
podlimitní Zadáno 27.11.2015 15.12.2015 09:00
Rozvoj oponentního řízení ve veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2015 15.01.2016 14:00
Rozšíření poskytování stávajících služeb podpory provozu a rozvoje EKIS podle smlouvy čj. MV-73558-10/EKIS-2012 - pro vybrané rozvojové projekty
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2015 25.11.2015 00:00
Zabezpečení dovozu stravy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2015 07.12.2015 10:00
Rámcová smlouva na poskytování telekomunikačních služeb mobilních operátorů pro MV ČR
nadlimitní Hodnocení 24.11.2015 30.11.2016 10:00
SLZZ - Dodání přenosného RTG zařízení
nadlimitní Zadáno 24.11.2015 14.01.2016 13:00
SLZZ - Dodání přenosného spektrometru
nadlimitní Zadáno 24.11.2015 01.02.2016 13:00
Kybernetická bezpečnost - Architekt KB
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2015 03.12.2015 13:00
Kybernetická bezpečnost - Auditor KB
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2015 03.12.2015 13:00
SLZZ - Validace vstupu do neveřejné části letiště Praha
nadlimitní Zadáno 16.11.2015 05.01.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016