Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zařízení pro střelecký výcvik
nadlimitní Zadáno 23.12.2015 17.02.2016 10:00
Servis hasicích přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2015 28.12.2015 10:00
Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet
nadlimitní Zadáno 16.12.2015 31.03.2016 10:00
Poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015 14.01.2016 09:00
SLZZ - Nákup balistických ochranných prostředků
nadlimitní Zadáno 14.12.2015 05.02.2016 13:00
SLZZ - Technická podpora serverů HP 2016
nadlimitní Zadáno 11.12.2015 28.01.2016 09:30
Smlouva o užívání střelnice a služeb spojených s tímto užíváním - Zlín
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2015 21.12.2015 09:00
Dodávky vodou ředitelných a akrylátových barev a pomocného materiálu pro autolakovnu
nadlimitní Zadáno 10.12.2015 01.02.2016 10:00
Pronájem a plnění lahví na technické plyny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 18.12.2015 10:00
Dodávka vody a odvod odpadních a srážkových vod z objektů dislokovaných v okrese Vyškov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2015 18.12.2015 09:00
SLZZ - Borek u Rokycan - systém záchytných clon 300 m střelnice - realizace stavby
podlimitní Zadáno 08.12.2015 30.12.2015 09:00
Správa, podpora a údržba centrály Czech POINT - rozšíření služeb
nadlimitní Zadáno 07.12.2015 21.12.2015 00:00
Odvádění odpadních vod kanalizací v Podhradí n. Dyjí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 15.12.2015 09:00
Čištění , kamerová prohlídka a zpracování projektové dokumentace kanalizační sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 11.12.2015 10:00
Ochranný protiúderový štít malý
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 12.01.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016