Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize elektrické instalace a hromosvodů v objektech KŘ P Jmk
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 22.05.2017 09:00
Technická podpora CDI3 (OLDA), TranV, TranZ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 17.05.2017 09:30
Nákup DVD rekordéru
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 15.05.2017 10:00
Zajištění výcviku hasičů - řidičů v terénu a na smykové ploše v rámci projektu Bezpečné pohraničí CZ.11.1.23./0./0.0/15_001/0000006 spolufinancovaného z programu Inntereg V.A Česká republika - Polsko
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 11.05.2017 10:00
Dar - Nákup přívěsných vozíků za osobní automobil k přepravě čtyřkolek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 15.05.2017 09:00
KŘP Msk - Osobní automobil typu SUV
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017 04.05.2017 09:00
Areál Dymokury - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 10.05.2017 08:00
Oprava autobusu Mercedes Benz III
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 27.04.2017 10:00
Prodloužení technické podpory stávajících SW licencí forenzního zařízení UFED o 1 rok.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 24.04.2017 09:00
SLZZ - Technická podpora systému CDI2
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 13.04.2017 11:00
Servis a opravy klimatizačních jednotek a vzduchotechniky v objektech KŘP Msk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 27.04.2017 09:00
Revize ručních hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou pro období 2017 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2017 25.04.2017 08:00
Provádění oprav plavební techniky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2017 19.04.2017 10:00
SLZZ - Technická podpora HW KODOX 2017-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 13.04.2017 09:30
Vzorky bot pro příslušníky SPJ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 11.04.2017 08:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016