Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Orientační testy na detekci omamných a psychotropních látek z pevných látek a tekutin
nadlimitní Zadáno 10.03.2017 12.04.2017 08:15
Odstranění havarijního stavu – plísní ve varně ZZS v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Bartolomějská 314/4, Praha 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2017 21.03.2017 10:00
Provádění úklidových prací v objektech Krajského ředitelství policie Zlínského kraje
nadlimitní Zadáno 07.03.2017 24.04.2017 08:00
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV (ZJ) na období 2017-2020
nadlimitní Hodnocení 06.03.2017 12.04.2017 08:15
Rámcová dohoda na dodávky kovových doplňků ke stejnokroji 2015 na období 2017 – 2020
nadlimitní Zadáno 06.03.2017 12.04.2017 08:15
SLZZ - Zajištění hotelových a konferenčních služeb PDP6
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 10.03.2017 09:00
Revize, kontroly, čištění a vložkování spalinových cest
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 14.03.2017 09:00
Materiál pro lakování vozidel a vybavení autolakovny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2017 20.03.2017 09:00
Pravidelné revize plynových a tlakových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 13.03.2017 09:00
Dodávka spotřebního materiálu pro laboratoř DNA
podlimitní Zadáno 01.03.2017 17.03.2017 13:00
Kalibrace a opravy alkotestů zn. Dräger a zajištění metrologického ověření ČMI
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017 15.03.2017 15:00
Provádění technických prohlídek "TK" a měření emisí "ME"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 13.03.2017 08:00
MV – Praha 6, Markéta – rekonstrukce bezpečnostních bariér plochodrážního stadionu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 08.03.2017 10:00
Vysoušecí skříň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 06.03.2017 11:00
Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 07.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016