Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019 - 2/2017
nadlimitní Zadáno 31.03.2017 19.04.2017 10:00
Rukavice ohnivzdorné pro ZJ
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2017 26.04.2017 08:15
Odvoz a likvidace ostatních a nebezpečných odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2017 11.04.2017 09:00
Nákup hutního materiálu pro údržbu a opravy objektů KŘ P Jmk
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2017 10.04.2017 09:00
Poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 30.03.2017 14:00
Oprava autobusu Mercedes Benz II
VZ malého rozsahu Zrušeno 29.03.2017 05.04.2017 10:00
Oprava CAS T815 stanice Moravské Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 10.04.2017 11:00
Oprava CAS 32 T815 stanice Hrotovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 10.04.2017 11:00
Technická podpora systému EasyGO - opakované vyhlášení
nadlimitní Zadáno 22.03.2017 10.04.2017 09:30
SLZZ - Výběr dodavatele pro zajištění analýzy a návrhu nastavení procesů nákupu a s nimi souvisejících procesů logistického zabezpečení
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2017 10.04.2017 09:00
Provedení modernizace stávající elektrokotelny v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Ke Střelnici 12, Praha 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2017 03.04.2017 10:00
KŘP Pzk - ÚO Domažlice - SO 02 Autodílna - plymovodní přípojka
VZ malého rozsahu Zrušeno 17.03.2017 11.04.2017 09:00
Nákup materiálu pro sekvenátor ABI 3130
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 27.03.2017 09:00
SLZZ - Jihlava, areál Pouště - vybudování výcvikového střediska - projektová příprava - opakované vyhlášení
podlimitní Zadáno 13.03.2017 29.03.2017 09:30
Provádění podlahářských prací v objektech Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v období let 2017 - 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2017 28.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016