Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PENB
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2013 09:00
Zvýšení počtu virtuálních firewallů v CMS
VZ malého rozsahu Zadáno
Žatec PS - rekonstrukce objektu č.p.768 - II.etapa
podlimitní Zadáno 19.10.2012 10:00
1 ks serveru
VZ malého rozsahu Zadáno
Snížení energetické náročnosti na objektech v areálu ÚO Frýdek-Místek, Beskydská 2061
podlimitní Zadáno 04.07.2017 14.08.2017 09:00
Nákup RSID testů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 14.07.2017 00:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na rekontrukci ČOV a doplnění klimatizace
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.06.2017 30.06.2017 10:00
Výstavba recepce včetně sociálního zařízení v objektu KŘP hl. m. Prahy, Bartolomějská 312/6, Praha 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2017 18.07.2017 10:00
Výměna oken bytů PS Počátky a OOP Pacov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 28.06.2017 10:00
Zajištění dodávek pekárenských výrobků pro ÚZ Riviera v Podhradí nad Dyjí
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2017 23.06.2017 09:00
Nákup výjezdového vozidla pro OKTE
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 20.06.2017 09:00
KŘP KVy - OO PČR Jemnice - vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pr stavební úpravy - bezbariérový přístup NRPM vč. sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 22.06.2017 10:00
Činnost koordinátora BOZP na akci "Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 - ŽP 2014+ a Reallizace úspor energie - Holešov, č.p. 1214 - ŽP 2014+"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 20.06.2017 10:00
Přenosná nádrž na PHM
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 14.06.2017 09:00
Vybudování vodovodní přípojky pro areál Policie
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2017 12.06.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016