Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ubytování pro zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno
Údržba dieselagregátů
VZ malého rozsahu Zadáno
Velitelský automobil
VZ malého rozsahu Zadáno
VPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Nákup výukové vozidlové radiostanice BER4M s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2014 09:00
Vysokotlaké myčky
VZ malého rozsahu Uzavřeno
Výstavba IOS Krajského ředitelství policie Jčk
podlimitní Zadáno 11.05.2012 00:00
Vzduchový dýchací přístroj přetlakový - 23 ks
VZ malého rozsahu Zadáno
VZ Rozšíření poskytování stávajících služeb podpory provozu a rozvoje EKIS podle smlouvy čj. MV- 73558-10/EKIS-2012 v oblasti správy rozpočtu
VZ malého rozsahu Uzavřeno
VZ Rozšíření poskytování stávajících služeb podpory provozu a rozvoje EKIS podle smlouvy čj. MV- 73558-10/EKIS-2012 zejména o zajištění udržitelnosti a provozu datové kostky SEP v MIS
podlimitní Uzavřeno
Zabezpečovací zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2013 08:00
Zajištění realizace reprezentativního výzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky
VZ malého rozsahu Zadáno
Zásahová obuv
VZ malého rozsahu Zadáno
Zásahový dozimetr
VZ malého rozsahu Zadáno
Zdroje k RDST Matra
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování PENB
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016