Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SLZZ - SW aplikace pro vytěžování centrální a lokálních databází ETŘ
nadlimitní Zadáno 27.07.2016 13.09.2016 08:30
MV – Praha 7 – Stromovka – rekonstrukce a zateplení střechy atletické haly
podlimitní Zadáno 26.07.2016 22.08.2016 13:00
Páska rukávová POLICIE - koženka
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2016 15.08.2016 09:00
Rámcová smlouva na dodávku kalhot 15 letních na období 2017-2020
nadlimitní Zadáno 26.07.2016 19.10.2016 09:00
Servis výškové techniky - opakované vyhlášení II. - Servis automobilového žebříku Metz AZ 30
VZ malého rozsahu Zrušeno 26.07.2016 08.08.2016 09:00
Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR
nadlimitní Hodnocení 25.07.2016 20.09.2016 11:00
Odvoz a odstranění komunálního odpadu - Vsetín
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 03.08.2016 08:00
SOŠ PO a VOŠ PO -Modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek - vypracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 04.08.2016 10:00
Dodávka mobilních ručních spektrometrů měřících na principu Ramanovy spektrometrie v rámci projektu "Drugstop"
nadlimitní Zadáno 21.07.2016 07.09.2016 10:00
SLZZ - Zajištění mezinárodní konference
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 11.08.2016 09:00
Experimentální výzkum kauzálního vztahu vzniku slinků a biologického samovznícení slámy
nadlimitní Hodnocení 20.07.2016 13.09.2016 09:00
Předcházení bezpečnostním rizikům vyvolaných extrémními meteorologickými jevy – jejich specifikace a inovace předpovědních a varovných systémů s ohledem na změny klimatu
nadlimitní Hodnocení 20.07.2016 08.09.2016 11:00
Strategie řízení nápravy území po radiační havárii
nadlimitní Hodnocení 20.07.2016 20.09.2016 09:00
Zajištění mezinárodní konference RELIEF – opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 04.08.2016 09:30
FZŠ - Vyprošťovací automobil AV
nadlimitní Zadáno 19.07.2016 05.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016