Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KŘP Msk – OOP Ostrava – Vítkovice - příprava pro podání projektové žádosti IROP 2014+
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 06.10.2016 09:00
Rozvoj vybraných metod prokriminalistické identifikace osob a věcí III.
nadlimitní Hodnocení 16.09.2016 08.11.2016 09:00
SLZZ - Nákup Dopplerovského radiolokátoru k měření rychlostí střel s příslušenstvím - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016 29.09.2016 10:00
Oprava fasády a výměna střešní krytiny objektu Frant. nám. 84/3 v areálu SOkA Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 26.09.2016 09:00
Pořízení terénních sanitních vozidel
nadlimitní Zadáno 15.09.2016 03.11.2016 10:00
Odvoz a odstranění komunálního odpadu - Luhačovice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 26.09.2016 08:00
Mobilní RTG souprava pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob
nadlimitní Zadáno 12.09.2016 31.10.2016 09:00
Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití k rozlišování pachu metodou pachové identifikace
podlimitní Hodnocení 12.09.2016 01.11.2016 11:00
Vývoj metod detoxikace a komplexní degradace nebezpečných chemických látek a biologických agens po identifikaci nálezů neznámých látek
nadlimitní Hodnocení 12.09.2016 02.11.2016 09:00
Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochrany
nadlimitní Hodnocení 09.09.2016 01.11.2016 09:00
SLZZ - Nákup měřičů rychlosti střel
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 20.09.2016 09:00
Pronájem nenasvíceného optického vlákna
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 19.09.2016 10:00
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019 - 5/2016
nadlimitní Zadáno 07.09.2016 31.10.2016 10:00
Přilba kombinovaná (PP)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 13.09.2016 09:00
SLZZ - Nákup balistické zbraně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 13.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016