Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Plynový chromatograf
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 03.10.2016 09:00
DNS Mobilní telefony 4/2016
nadlimitní Zadáno 21.09.2016 10.11.2016 10:00
DNS ICT 23/2016
nadlimitní Zadáno 20.09.2016 11.11.2016 10:00
Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135
nadlimitní Zadáno 20.09.2016 05.10.2016 13:00
Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+
nadlimitní Zadáno 20.09.2016 06.10.2016 13:00
Rozvoj vybraných metod prokriminalistické identifikace osob a věcí III.
nadlimitní Hodnocení 16.09.2016 08.11.2016 09:00
SLZZ - Nákup Dopplerovského radiolokátoru k měření rychlostí střel s příslušenstvím - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016 29.09.2016 10:00
Mobilní RTG souprava pro kontrolu předmětů při ochraně chráněných osob
nadlimitní Zadáno 12.09.2016 31.10.2016 09:00
Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití k rozlišování pachu metodou pachové identifikace
podlimitní Hodnocení 12.09.2016 01.11.2016 11:00
Vývoj metod detoxikace a komplexní degradace nebezpečných chemických látek a biologických agens po identifikaci nálezů neznámých látek
nadlimitní Hodnocení 12.09.2016 02.11.2016 09:00
Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochrany
nadlimitní Hodnocení 09.09.2016 01.11.2016 09:00
SLZZ - Nákup měřičů rychlosti střel
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 20.09.2016 09:00
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019 - 5/2016
nadlimitní Zadáno 07.09.2016 31.10.2016 10:00
Přilba kombinovaná (PP)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 13.09.2016 09:00
SLZZ - Nákup balistické zbraně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 13.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016