Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SLZZ - Analýza stávajícího řešení IT podpory dopravní agendy v prostředí PČR - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 22.08.2016 09:00
SLZZ - Nákup vybavení pro leteckou službu PČR
nadlimitní Zadáno 04.08.2016 27.09.2016 09:00
SLZZ - Nákup leteckých přileb
podlimitní Zadáno 03.08.2016 26.08.2016 09:00
Poskytování služeb technické podpory systému easyGO a čtecích zařízení na mezinárodních letištích
podlimitní Zadáno 28.07.2016 03.08.2016 10:00
SLZZ - Nákup HW a SW k projektu PDP1
nadlimitní Zadáno 27.07.2016 13.09.2016 13:30
SLZZ-Nákup terminálů Matra
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 09.08.2016 09:30
SLZZ - SW aplikace pro vytěžování centrální a lokálních databází ETŘ
nadlimitní Zadáno 27.07.2016 13.09.2016 08:30
Páska rukávová POLICIE - koženka
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2016 15.08.2016 09:00
Rámcová smlouva na dodávku kalhot 15 letních na období 2017-2020
nadlimitní Zadáno 26.07.2016 19.10.2016 09:00
Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR
nadlimitní Hodnocení 25.07.2016 20.09.2016 11:00
SLZZ - Zajištění mezinárodní konference
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 11.08.2016 09:00
Experimentální výzkum kauzálního vztahu vzniku slinků a biologického samovznícení slámy
nadlimitní Hodnocení 20.07.2016 13.09.2016 09:00
Předcházení bezpečnostním rizikům vyvolaných extrémními meteorologickými jevy – jejich specifikace a inovace předpovědních a varovných systémů s ohledem na změny klimatu
nadlimitní Hodnocení 20.07.2016 08.09.2016 11:00
Strategie řízení nápravy území po radiační havárii
nadlimitní Hodnocení 20.07.2016 20.09.2016 09:00
Zajištění mezinárodní konference RELIEF – opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 04.08.2016 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016