Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání a podmínek změny klimatu
nadlimitní Hodnocení 19.07.2016 22.09.2016 11:00
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019 - 4/2016
nadlimitní Zadáno 18.07.2016 12.09.2016 12:00
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2016-2018
nadlimitní Zadáno 13.07.2016 03.10.2016 10:00
SLZZ - Nákup traktorbagru
nadlimitní Zadáno 12.07.2016 19.07.2016 10:00
Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence
nadlimitní Hodnocení 12.07.2016 01.09.2016 10:00
Medaile pro rok 2016
nadlimitní Zadáno 11.07.2016 25.08.2016 09:00
Rámcová smlouva na dodávky termokalhot 15 na období 2017 – 2020
nadlimitní Zadáno 11.07.2016 05.10.2016 09:00
SLZZ - Zástavba systémů OSP a radiostanic do vrtulníků EC 135 T2+
nadlimitní Zadáno 11.07.2016 05.08.2016 13:00
Zajištění provozu Informačního systému registru smluv
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016 25.07.2016 10:00
DNS ICT 22/2016
nadlimitní Zadáno 04.07.2016 27.09.2016 10:00
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok DNS 5/2016
podlimitní Zadáno 04.07.2016 22.09.2016 10:00
Příprava kolekce standardů biologicky významných toxinů s podporou Evropské síťě laboratoří biologické ochrany (European biodefence laboratory network)
nadlimitní Hodnocení 04.07.2016 24.08.2016 11:00
Čepice pletené 15 na roky 2016 - 2018
podlimitní Zadáno 01.07.2016 16.08.2016 09:00
Inovace havarijní připravenosti pro zajištění havarijní odezvy v časné a střední fázi radiační havárie jaderných zařízení
nadlimitní Hodnocení 29.06.2016 24.08.2016 09:00
Nové přístupy v diagnostice a terapii ozářených osob
nadlimitní Hodnocení 28.06.2016 23.08.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016