Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SLZZ - Technická podpora a konzultační služby Oracle 2016 - 2018
nadlimitní Zadáno 23.10.2015 09.12.2015 09:30
SLZZ-Nákup přístroje na zviditelnění latentních daktyloskopických stop na papírových nosičích
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2015 02.11.2015 09:30
Zvýšení pokrytí území signálem systému PEGAS výstavbou opakovačů signálu
podlimitní Hodnocení 21.10.2015 10.11.2015 09:00
Publicita - propagace a služby reklamních agentur
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015 30.10.2015 10:00
Náhradní díly ke stanu S 65 6 x 9
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 29.10.2015 10:00
Zařízení umožňující bezhlučné řezání nehomogenních materiálů pomocí laserového paprsku
podlimitní Hodnocení 16.10.2015 11.11.2015 09:00
Zpracování specifikace optimalizačního projektu informační podpory Policie ČR - soutěž o návrh
podlimitní Zadáno 16.10.2015 07.12.2015 09:00
Součásti stejnokroje pro generála - nákup
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2015 20.10.2015 14:00
SLZZ - Antivirová ochrana PČR
nadlimitní Zadáno 12.10.2015 14.12.2015 10:00
Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití k rozlišování pachu metodou pachové identifikace
podlimitní Hodnocení 09.10.2015 03.11.2015 09:00
SLZZ - Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou biometrickou detekci obličejů včetně rozšíření systému CCTV
nadlimitní Hodnocení 09.10.2015 02.03.2017 09:00
SLZZ - Jednotný laboratorní informační systém pro kriminalisticko-technická a znalecká pracoviště Policie ČR
podlimitní Zadáno 09.10.2015 27.10.2015 09:30
Výjezdní příkaz AKT/ACT pro roky 2015-2016t
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 15.10.2015 09:00
Blůza pro brigádního generála
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015 13.10.2015 09:00
Odznak na čepici vyšívaný
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2015 20.10.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016