Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nosiče hodnostního označení 15 (nárameníky 92-15), vyšívané navlékací nárameníky a vyšívané podložky hodnostního označení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 09.05.2016 09:00
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel kategorie M1-mikrobusy pro období let 2016-2018
nadlimitní Zadáno 20.04.2016 21.07.2016 10:00
Pozáruční servis a opravy osobních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 03.05.2016 10:00
SLZZ - Nákup hmotnostního spektrometru na bázi jednoduchého kvadrupolu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 03.05.2016 09:30
Rámcová smlouva na dodávky košil SPS DR na období 2016 - 2019
nadlimitní Zrušeno 18.04.2016 06.06.2016 09:00
Zajištění výcviku řidičů složek IZS
nadlimitní Zadáno 16.04.2016 03.06.2016 10:00
Boty 15 nízké a vysoké (klimamembrána) PČR
nadlimitní Zadáno 13.04.2016 08.06.2016 09:00
HZS Kraje Vysočina - výstavba požární stanice Havlíčkův Brod typu C1 - zpracování kompletní projektové dokumenatce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 02.05.2016 11:00
SLZZ - Nákup restauračních kupónů
nadlimitní Zadáno 13.04.2016 06.06.2016 09:00
Smlouva o odvozu a odstranění komunálního a plastového odpadu - OOP Horní Lideč a RZ Francova Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2016 25.04.2016 10:00
DNS Mobilní telefony 1/2016
nadlimitní Zadáno 06.04.2016 20.05.2016 10:00
Odvoz a odstranění komunálního a plastového odpadu - Otrokovice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 18.04.2016 08:00
Provozní kapaliny a oleje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 18.04.2016 10:00
Zajištění rozborů a analýz vzorků odpadních vod v objektech užívaných HZS MSK
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 15.04.2016 09:00
DNS ICT 20/2016
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 27.05.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016