Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění servisní a licenční podpory zařízení v CMS
nadlimitní Hodnocení 19.02.2016 08.04.2016 09:00
Dodávky elektromateriálu pro rok 2016, ÚO JI
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2016 23.02.2016 11:00
CPS Zlín – výměna plynového ohřívače vody
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 29.02.2016 09:00
Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně
nadlimitní Zadáno 17.02.2016 05.04.2016 10:00
Dodávky elektromateriálu pro rok 2016, krajské ředitelství HZS KV
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2016 22.02.2016 10:00
Náboje SWISS 308 Winchester
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2016 03.03.2016 11:00
Provádění technických kontrol a měření emisí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 22.02.2016 10:00
Provádění technických prohlídek "TK" a měření emisí "ME"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 23.02.2016 10:00
Podpora činností při zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2016 22.02.2016 10:00
Podpora činností při zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 22.02.2016 10:00
Smluvní zajištění systémové a aplikační podpory platformy IBM Notes and Domino a podpora Active Directory pro ZSMV
nadlimitní Zrušeno 10.02.2016 30.03.2016 10:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Realizace instalace elektrického vedení – školská budova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2016 09.02.2017 12:00
SLZZ - Rozšíření systému automatizované kontroly e-pasu na mezinárodních letištích
nadlimitní Zadáno 09.02.2016 30.03.2016 09:00
„Autorský dohled a servisní služby pro Informační systém o informačních systémech veřejné správy a Informační systém o datových prvcích pro roky 2015 až 2018“
podlimitní V jednání 03.02.2016 13.02.2016 10:00
Nože útočné vz. 75 a speciální
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2016 25.02.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016