Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka programového vybavení Informačního systému registru smluv
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 14.03.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky na rok 2016-2017
nadlimitní Zadáno 02.03.2016 10.05.2016 10:00
Vypracování návrhu studie, projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně výkonu autorského dozoru - DO Velký Beranov - rekonstrukce vnitřních konstrukcí a technické infrastruktury objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 14.03.2016 10:00
Revize ručních hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou pro rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 11.03.2016 10:00
Granáty slzné s pákovým zapalovačem
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.02.2016 16.03.2016 11:00
Odvoz a odstranění komunálního a plastového odpadu - Otrokovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2016 09.03.2016 08:00
Pilotní a testovací řešení pro anonymizaci dokumentů
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2016 18.03.2016 10:00
Pravidelné revize spalinových cest v objektech KŘP Zlk
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2016 10.03.2016 10:00
Opakované dodávky materiálu pro práci ve výškách
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 08.03.2016 11:00
Opakované dodávky zdravotnického materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 08.03.2016 11:00
Provádění kontrol a revizí hasicích přístrojů a hydrantů v roce 2016 - 2019 KŘP Msk
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 08.03.2016 09:00
Revize a kontrola elektrických zařízení v používání pro rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 08.03.2016 10:00
DNS ICT 19/2016
nadlimitní Zadáno 24.02.2016 01.04.2016 10:00
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok DNS 2/2016
nadlimitní Zadáno 24.02.2016 11.04.2016 10:00
Orientační testy na zjišťování omamných a psychotropních látek -2016-2018
nadlimitní Zadáno 24.02.2016 18.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016