Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborné periodické servisní prohlídky, kontroly a opravy klimatizačních a vzduchotechnických zařízení na teritoruu KŘP kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2015 18.03.2015 10:00
SKPV – služební dopravní prostředky - III
nadlimitní Zrušeno 05.03.2015 23.04.2015 09:30
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok DNS 2/2015
nadlimitní Zadáno 04.03.2015 13.04.2015 10:00
Revize a kontrola ručních elektrických zařízení v používání
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2015 13.03.2015 12:00
SLZZ - Mobilní bezpečná platforma PČR
nadlimitní Zadáno 02.03.2015 21.05.2015 09:30
Poskytování právních služeb v oblasti ICT projektů a veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2015 11.03.2015 10:00
Obnova HW NS-VIS (serverová část)
nadlimitní Zadáno 27.02.2015 20.04.2015 09:00
Součástky pracovního stejnokroje II
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2015 09.03.2015 08:00
DNS ICT 13/2015
nadlimitní Zadáno 26.02.2015 08.04.2015 09:00
Rámcová smlouva na servis a opravy motocyklů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2015 09.03.2015 09:00
Provádění servisní činnosti na zařízení EPS dle ČSN 342710 a vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2015 10.03.2015 09:00
Provádění technických prohlídek a měření emisí
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2015 09.03.2015 10:00
SLZZ - Systém automatizované kontroly e-pasu na mezinárodních letištích (e-Gate a celostránkové čtečky)
nadlimitní Zadáno 24.02.2015 20.04.2015 09:00
SLZZ - Technická podpora serverů HP 2015
nadlimitní Zadáno 23.02.2015 26.02.2015 15:00
SLZZ-Zavedení e-Learningové platformy PČR
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2015 02.03.2015 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016