Profil zadavatele: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace audiovizuální techniky víceúčelového sálu vzdělávacího centra
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 09:00
Nákup kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.12.2012 09:00
VPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Nákup výukové vozidlové radiostanice BER4M s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2014 09:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – RS na nákup barev a malířského nářadí na roky 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 01.09.2016 09:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Realizace rekonstrukce střešního pláště a bleskosvodu na objektech VS Kryštofovy Hamry
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 30.06.2016 12:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Rekonstrukce horkovodů, teplovodů a rozvodů TUV – I. etapa
podlimitní Hodnocení 30.03.2016 30.03.2016 12:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 – praní a čištění prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2016 24.03.2016 12:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Realizace instalace elektrického vedení – školská budova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2016 09.02.2017 12:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha-9 - Rámcová smlouva na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení pro roky 2016-2019.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2016 13.01.2016 12:00
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Nákup služebních dopravních prostředků (VZMR na uzavření KS)
VZ malého rozsahu Zrušeno 01.09.2015 01.09.2015 12:00
VPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 – nákup služebního dopravního prostředku - autobusu
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2014 20.10.2014 10:00
VPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha - 9 – Dodávka a pokládka koberce
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 02.06.2014 12:00
VPŠ MV v Praze - Odprodej motorových vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2014 21.04.2014 12:00
VPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9- Nákup PHM-2
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2014 13.03.2014 12:00
Nákup PHM
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2014 28.01.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››