Profil zadavatele: Správa základních registrů

  • Název: Správa základních registrů
  • IČO: 72054506
  • Adresa:
    Na Vápence 915/14
    130 00 Praha 3
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_4.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 344563
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/sprava-zakladnich-registru

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování právních služeb
podlimitní Zadáno 16.12.2016 05.01.2017 10:00
Podpora činností při zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2016 22.02.2016 10:00
Podpora činností při zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 22.02.2016 10:00
Služby managementu projektu MORIS
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 25.11.2015 10:00
Zabezpečení vnitřního prostředí SZR
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2015 27.10.2015 10:00
Soudní znalec pro IT
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2015 18.06.2015 10:00
Bezpečnostní audit ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2015 21.04.2015 10:00
Poskytování právních služeb v oblasti ICT projektů a veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2015 11.03.2015 10:00
Integrace SP s ISDS SZR - Podpora automatizovaného zpracování zpráv z ISDS
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 29.11.2013 12:00
Poskytnutí licencí a služeb produktů Microsoft
podlimitní Zadáno 26.10.2012 16.11.2012 10:00
Smlouva o poskytování služeb datového centra
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2012 01.08.2012 09:00
Vytvoření bezpečných a spolehlivých provozních podmínek a předpokladů pro řádnou funkci Informačního systému základních registrů
nadlimitní Zadáno 16.06.2012 30.06.2012 09:30
Zajištění podpory provozu Informačního systému Registru práv a povinností
nadlimitní Zadáno 15.06.2012 30.06.2012 09:30
Zajištění podpory provozu Informačního systému základních registrů
nadlimitní Zadáno 15.06.2012 30.06.2012 09:30
Smlouva o poskytování služeb národního datového centra
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2012 01.06.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››