Profil zadavatele: Správa základních registrů

  • Název: Správa základních registrů
  • IČO: 72054506
  • Adresa:
    Na Vápence 915/14
    130 00 Praha 3
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_4.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 344563
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/sprava-zakladnich-registru

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prostředky pro zajištění Service Desk a znalostní báze procesů včetně řízení problémů systémů základních registrů
nadlimitní Zadáno 26.05.2012 18.07.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2