Veřejná zakázka: Konzultační služby pro účely posouzení ICT koncepce v oblasti elektronizace veřejné správy a projektů včetně zpracování cost/benefit analýzy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25049
Systémové číslo: P15V00001181
Spisová značka: MV- 48590/EG-2015
Počátek běhu lhůt: 15.05.2015
Nabídku podat do: 25.05.2015 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Konzultační služby pro účely posouzení ICT koncepce v oblasti elektronizace veřejné správy a projektů včetně zpracování cost/benefit analýzy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem konzultačních služeb je zhodnocení stávajícího stavu informačních a komunikačních technologií spravovaných a používaných zadavatelem, a dále analýza realizovaných a připravovaných projektů v oblasti ICT a elektronizace veřejné správy. Poskytování služeb bude zaměřeno na sběr klíčových informací o stávající situaci, určení silných a slabých stránek, posouzení existujících příležitostí a ekonomických přínosů a návratnosti realizace daných projektů s cílem umožnit následně zadavateli kvalifikovaně rozhodovat o dalším rozvoji v analyzovaných oblastech v kontextu strategických cílů resortu a na základě relevantních a aktuálních dat. Výstupem zakázky budou dílčí koncepční dokumenty spolupráce při tvorbě strategií a rozvoje elektronizace veřejné správy a ad hoc konzultace poskytnuté na základě objednávek zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - omezený počet dodavatelů
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
 • IČO: 00007064
 • Poštovní adresa:
  Nad Štolou 936/3
  170 34 Praha - Holešovice
 • Název oddělení: Odbor eGovernmentu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 498733

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha - Holešovice

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky