Profil zadavatele: Záchranný útvar HZS ČR


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kurz bezpečné jízdy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2013 12:00
Odstranění závad zjištěných po demontáži při opravě nástavby vozidla T85 UDS 214
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2014 10:00
Oprava nástavby vozidla -vyprošťovací tank VT 72B - dodatečné služby
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2014 00:00
Oprava pásového rypadla Caterpillar 329E
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2013 00:00
Oprava vyprošťovacího automobilu AV 30 po dopravní nehodě
podlimitní Zadáno
Zajištění výcviku řidičů složek IZS
nadlimitní Zadáno 16.04.2016 03.06.2016 10:00
Provozní kapaliny a oleje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 18.04.2016 10:00
Plynofikace, zateplení a stavební úpravy budovy č. 16
podlimitní Zadáno 29.12.2015 21.01.2016 10:00
Čištění , kamerová prohlídka a zpracování projektové dokumentace kanalizační sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 11.12.2015 10:00
Zabezpečení dovozu stravy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2015 07.12.2015 10:00
Dodávka kapalného plynu PROPAN
podlimitní Zadáno 13.11.2015 30.11.2015 10:00
Oprava venkovního osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015 20.11.2015 10:00
Dodávka zásahové obuvi pro hasiče - opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 22.09.2015 10:00
Dodávka trik modrých s dlouhým rukávem a spodků modrých dlouhých k zásahovému oděvu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 31.07.2015 10:00
Provádění údržby, oprav a zvláštního posouzení tankové techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2015 19.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››