Profil zadavatele: Tiskárna Ministerstva vnitra

  • Název: Tiskárna Ministerstva vnitra
  • IČO: 60498005
  • Adresa:
    Bartůňkova 1159/4
    149 00 Praha - Praha - Chodov
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_50.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 527501

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení