Profil zadavatele: Státní oblastní archiv v Plzni


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Plynofikace objektu Státního okresního archivu Rokycany
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 23.02.2017 09:00
Oprava fasády a výměna střešní krytiny objektu Frant. nám. 84/3 v areálu SOkA Cheb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 26.09.2016 09:00
Servis EPS a EZS v objektech SOkA Domažlice, SOkA Rokycany, SOkA Tachov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2014 07.08.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016