Profil zadavatele: Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

 • Název: Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
 • IČO: 70978956
 • Adresa:
  Husova 143
  379 01 Třeboň
 • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_40.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 402909
 • Adresa profilu na e-tržišti: Gemin.cz - https://www.gemin.cz/
 • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/mvcr

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3. etapa
podlimitní Zadáno 04.08.2016 29.08.2016 10:00
Technický dozor investora v rámci projektu: Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 15.08.2016 08:00
Úklid prostor SOkA Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 20.06.2016 09:00
Úklid prostor SOkA České Budějovice a SOkA Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 06.06.2016 09:00
Projektová dokumentace - Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2015 19.08.2015 10:00
Stavební úpravy objektů bývaléjo kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa
podlimitní Zrušeno 03.06.2014 01.07.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016