Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Automobil osobní terénní
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 12:00
Automobil speciální požární velitelský
VZ malého rozsahu Zadáno
Automobil vyšetřovací
podlimitní Zadáno 24.09.2012 00:00
Čerpadla kalová
VZ malého rozsahu Uzavřeno
Mobilní telekomunikační služby HZS ČR
nadlimitní Zadáno 04.04.2014 10:00
Nákup letecké přepravy
VZ malého rozsahu Zadáno
Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS
nadlimitní Uzavřeno
Vysokotlaké myčky
VZ malého rozsahu Uzavřeno
Chladící box
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 13.05.2016 10:00
Cisternové automobilní stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - opakované vyhlášení
nadlimitní Zadáno 04.03.2016 28.04.2016 14:00
Publicita - propagace a služby reklamních agentur
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015 30.10.2015 10:00
Náhradní díly ke stanu S 65 6 x 9
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 29.10.2015 10:00
SW databáze nebezpečných látek pro mobilní aplikace (multilicence)
podlimitní Zadáno 05.08.2015 25.08.2015 10:00
Kalibrátor elektronických osobních dozimetrů SOR/R022
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 11.06.2015 10:00
Lahvové uzavírací ventily
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 10.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››