Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo vnitra


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidlo pro přepravu osob - mikrobus pro 9 osob (8+1)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2014 22.05.2014 10:00
Dodávka ICP/MS spektometru
nadlimitní Zadáno 17.04.2014 09.06.2014 10:00
Přemístění technologie pro poskytování služeb TCTV 112 pro HZS Libereckéhokraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2014 15.04.2014 00:00
Servis a opravy TÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2014 04.04.2014 08:00
GŘ HZS ČR – Připravenost HZS ČR pro řešení povodní – projektová příprava a služby
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2014 18.03.2014 10:00
Mobilní infračervený spektrometr FTIR spolufinancovaný z IOP
nadlimitní Zadáno 10.12.2013 24.03.2014 10:00
Terénní vozidlo SxS s příslušenstvím spolufinancované z IOP
nadlimitní Zadáno 10.12.2013 13.03.2014 10:00
Termokamera pro hasiče spolufinancovaná z IOP
nadlimitní Zadáno 10.12.2013 27.01.2014 00:00
Těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody spolufinancovaná z IOP
nadlimitní Zadáno 10.12.2013 17.03.2014 10:00
Zásahový radiometr spolufinancovaný z IOP
podlimitní Zadáno 10.12.2013 09.01.2014 10:00
Publicita II – opakované vyhlášení II - pro projekty v rámci operace Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
podlimitní Zadáno 29.11.2013 16.12.2013 11:00
Publicita I – opakované vyhlášení II - pro projekty v rámci operace Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách
podlimitní Zadáno 29.11.2013 16.12.2013 10:00
Automobil osobní kombi
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2013 10.12.2013 10:00
Servisní podpora pro videokonferenční systém HZS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2013 09.12.2013 00:00
SW Citrix
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2013 06.12.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››