Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Výstavba recepce včetně sociálního zařízení v objektu KŘP hl. m. Prahy, Bartolomějská 312/6, Praha 1
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 45000000-7
Jednotka: Stavba
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Výstavba recepce včetně sociálního zařízení v objektu KŘP hl. m. Prahy, Bartolomějská 312/6, Praha 1, v rozsahu projektové dokumentace, kterou vypracovala 7s architektonická kancelář s.r.o., IČ: 28188845, Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, a v souladu s rozhodnutím – stavebním povolením č.j.: MV-32517-3/OSM-2017, které vydal příslušný stavebním úřad (Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku) dne 30. 03. 2017. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 04. 2017 a je vykonatelné.

Součástí dodávky stavby je i projektová dokumentace skutečného provedení a účast při uvedení stavebního díla do užívání (užívání je podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu).
dále viz výzva k podání nabídek
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět