Veřejná zakázka: Výstavba recepce včetně sociálního zařízení v objektu KŘP hl. m. Prahy, Bartolomějská 312/6, Praha 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 28824
Systémové číslo: P17V00000531
Spisová značka: KRPA-193632/ČJ-2017-0000VZ-K
Datum zahájení: 16.06.2017
Nabídku podat do: 18.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba recepce včetně sociálního zařízení v objektu KŘP hl. m. Prahy, Bartolomějská 312/6, Praha 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba recepce včetně sociálního zařízení v objektu KŘP hl. m. Prahy, Bartolomějská 312/6, Praha 1, v rozsahu projektové dokumentace, kterou vypracovala 7s architektonická kancelář s.r.o., IČ: 28188845, Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, a v souladu s rozhodnutím – stavebním povolením č.j.: MV-32517-3/OSM-2017, které vydal příslušný stavebním úřad (Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku) dne 30. 03. 2017. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 04. 2017 a je vykonatelné.

Součástí dodávky stavby je i projektová dokumentace skutečného provedení a účast při uvedení stavebního díla do užívání (užívání je podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu).
dále viz výzva pro podání nabídek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 636 363 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
 • IČO: 75151472
 • Poštovní adresa:
  Kongresová/2
  140 21 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bartolomějská 7/306
110 00 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy