Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková cena nabídky
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
• Nejnižší nabídková cena obvyklá pro předmět plnění VZ MR v daném čase a místě splnění zadávacích podmínek zadavatele - váha 80 %.

Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 80 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ano
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět