Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ke stavební akci modernizace chatek v areálu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ÚZ Vysočina v Novém Města na Moravě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 28742
Systémové číslo: P17V00000449
Spisová značka: KRPA-176225/ČJ-2017-0000VZ-H
Datum zahájení: 18.05.2017
Nabídku podat do: 08.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ke stavební akci modernizace chatek v areálu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ÚZ Vysočina v Novém Města na Moravě
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ke stavební akci modernizace chatek v areálu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ÚZ Vysočina v Novém Města na Moravě.
• Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu prováděcí dokumentace v souladu s Vyhláškou č. 62/2013 Sb. o dokumentaci stavby a přílohy č. 1 a 2 a 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a v souladu s Vyhláškou č.169/2016 Sb.,pro investiční akci: KŘP hlm P – ÚZ Vysočina – modernizace 6-ti ubytovacích chatek na parcel. č. 3379/3 v k.ú Nové Město na Moravě, vč. připojení na sítě stanoviska Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Městského úřadu Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí. Dále viz příloha č.1. Výzva k podání nabídky a příloha č.2. Studie variant bungalovů od AP Studia Petrlík&Knytl

Místní šetření:
Dne 25. 5. 2017, zahájení v 11,00 hod.
• sraz účastníků před objektem Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – ÚZ Vysočina, Lesní 66, Nové Město na Moravě
kontaktní osoba:
p. Michal Moučka, tel.: 974 885 416, 731 553 468
• Zadavatel považuje za nezbytné pro zpracování nabídek, aby se uchazeči zúčastnili prohlídky místa plnění.
• Svou účast na místním šetření potvrdí uchazeč zasláním e-mailu na adresu: krpa.osnm.podatelna@pcr.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
 • IČO: 75151472
 • Poštovní adresa:
  Kongresová/2
  140 21 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Odbor veřejných zakázek
Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
Bartolomějská 306/7, 110 01 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy