Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vody a odvádění odpadních a srážkových vod z objektů Břeclav
podlimitní Zadáno 02.09.2013 19.09.2013 00:00
Nákup a dodávka otvírače dveří s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013 16.09.2013 11:00
Nákup a dodávka parního sterilizátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013 16.09.2013 11:00
Nákup a dodávka přístroje Thermocycler
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013 16.09.2013 11:00
Výměna oken v objektech KŘ Policie Jmk
podlimitní Zadáno 02.09.2013 18.09.2013 09:00
Náhradní díly k dýchacím přístrojům „Dräger“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2013 10.09.2013 10:00
Nákup vysoušečů zdiva
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2013 10.09.2013 10:00
Oprava fasády na budově OOP Ostrov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2013 12.09.2013 11:00
Vyhotovení energetického auditu - realizace úspor energie OPŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2013 16.09.2013 10:00
Vypracování dokumentace stavby "OOP Úpice, Regnerova 265 - zastřešení vstupu"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2013 17.09.2013 10:00
Automobil skříňový do 3,5 t kynologie
podlimitní Zadáno 29.08.2013 17.09.2013 08:00
Samonosná brána
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2013 19.09.2013 00:00
ÚL,Masarykova 27 - oprava výměníkové stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2013 10.09.2013 10:00
Vesty balistické vnější TBO 3 CZ/TON III
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2013 16.09.2013 10:00
Výběr dodavatele výstroje posádek vrtulníků LS PČR
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2013 18.09.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016