Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018
Odesílatel Šárka Nováková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo vnitra [IČO: 00007064]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2015 10:59:55
Předmět rozhodnutí zadavatele o námitkách

V příloze centrální zadavatel uveřejňuje rozhodnutí o námitkách podaných proti zadávacím podmínkám k veřejné zakázce
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2015-2018.
Za centrálního zadavatele
Ing. Šárka Nováková


Přílohy
- Rozhodnutí o námitkách Ford II.pdf (197.99 KB)