Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výstavba recepce včetně sociálního zařízení v objektu KŘP hl. m. Prahy, Bartolomějská 312/6, Praha 1
Odesílatel Ivan Chvojka
Organizace odesílatele Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy [IČO: 75151472]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2017 09:26:25
Předmět Výzva

Výzva pro podání nabídek


Přílohy
- 193632-3 Výzva k podání nabídek.doc (167.50 KB)