Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ke stavební akci modernizace chatek v areálu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ÚZ Vysočina v Novém Města na Moravě
Odesílatel Jaroslav Huss
Organizace odesílatele Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy [IČO: 75151472]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2017 08:42:00
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky