Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace na vybudování soc. zařízení u hlavního vstupu do objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2, Praha 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 28763
Systémové číslo: P17V00000470
Evidenční číslo zadavatele: KRPA-179626/ČJ-2017-0000VZ-V
Datum zahájení: 23.05.2017
Nabídku podat do: 05.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace na vybudování soc. zařízení u hlavního vstupu do objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2, Praha 4
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Vypracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení, zpracování zadávacích podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky a provedení autorského dozoru na stavební akci „Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost v rámci hlavního vstupu do objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Kongresová 1666/2, Praha 4 – Nusle“.
Specifikace požadovaných prací:
• zaměření skutečného stavu;
• zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, včetně položkového rozpočtu
• projednání stavebního povolení;
• zpracovaní projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby v rozsahu všech platných vyhlášek (bude obsahovat všechny potřebné profese) 4x tištěná PD a 1x CD s PD v elektronické podobě.
• zpracování zadávacích podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na stavební práce (specifikace navržených materiálů, slepý výkaz výměr, podmínky vlastní realizace stavby)
• provádění autorského dozoru v rámci stavby(celková cena, cena/ hodina)
Dále viz zadávací dokumentace - výzva k podání nabídek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 74 380 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
 • IČO: 75151472
 • Poštovní adresa:
  Kongresová/2
  140 21 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bartolomějská 306/7
P.O. BOX 122
110 é1 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy