Veřejná zakázka: Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017-2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 27698
Systémové číslo: P16V00001689
Spisová značka: MV-72112/VZ-2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642794
Počátek běhu lhůt: 22.07.2016
Nabídku podat do: 15.12.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017-2019
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících (dále „usnesení vlády“), připravuje odbor azylové a migrační politiky (dále „OAMP“) ve spolupráci s odborem veřejných zakázek vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017 - 2019“. Státní integrační program (dále „SIP“) má právní oporu v §§ 68 až 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Je to program zaměřený na pomoc oprávněným osobám při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, vzdělávání a odstranění jazykové bariéry a pomoci při vstupu na trh práce. Pravidla SIP a výši prostředků vynakládaných na jeho realizaci stanoví vláda.
Česká republika by mohla zajistit v rámci tohoto programu v období let 2017 – 2019 integraci celkem cca 6 000 oprávněných osob. Tento počet zahrnuje osoby přijaté ČR v rámci přesídlování, relokací i spontánně příchozí osoby. Nicméně počet osob, které mohou na území požádat o mezinárodní ochranu, nelze předem jasně určit.
Činnost generálního poskytovatele integračních služeb (dále „GPIS“) nemůže z povahy věci vykonávat ústřední orgán státní správy, a je tudíž třeba jejím výkonem pověřit organizaci, která má v této oblasti zkušenosti a potřebnou kvalifikaci. Úkolem GPIS je koordinace a zajištění integračních služeb oprávněným osobám formou subdodávky ve spolupráci se subdodavateli, kterými mohou být obce, nestátní neziskové organizace, církve a zaměstnavatelé. GPIS bude zajišťovat integrační služby, které jsou uvedeny v čl. 5 přílohy usnesení vlády.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
 • IČO: 00007064
 • Poštovní adresa:
  Nad Štolou 936/3
  170 34 Praha - Holešovice
 • Název oddělení: Odbor azylové a migrační politiky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 498733

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ministerstvo vnitra ČR
náměstí Hrdinů 1634/3
budova Centrotex
140 21 Praha 4

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků