Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Programový prostředek VMWare-VSphere Standard verze 5.1 nebo vyšší
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 48821000-9
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Specifikace položky předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 - Zadávací dokumentace. Počet programových prostředků je závislé na konfiguraci serverů. To znamená 1kus software licencováného dle konfigurace 6-ti cluster serverů.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět