Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Modernizace administrativního objektu Olšanská - projektová dokumentace
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 71000000-8
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Předmětem plnění díla je zpracování vícestupňové projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci administrativní budovy Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3. Zastavěná plocha budovy je cca 1 200 m2, objekt má 10 podlaží včetně podzemních. Součástí předmětu díla je rovněž zpracování veškeré dokumentace pro získání dotace na snížení energetické náročnosti budovy (zateplení vnějšího pláště budovy, výměna oken apod.). Součástí plnění díla je i kompletní řešení interiéru budovy a související inženýrské služby pro získání stavebního povolení a rovněž realizace autorského dozoru při realizaci stavby. Podrobný rozsah viz zadávací dokumentace.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět