Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Poskytování vybraných právních služeb v mimosoudních záležitostech
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 79110000-8
Jednotka: Hodina
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Jedná se zajišťování vybraných právních záležitostí mimosoudního charakteru
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět