Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Přilba na motocykl PČR
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 18143000-3
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 777 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Zabezpečení nákupu 777 kusů přileb na motocy\kl PČR v letech 2016-2019 a dále
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět