Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Projekční a inženýrské služby pro akci "Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná"
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 71240000-2
Jednotka: Různé
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění projekčních a inženýrských služeb pro akci „Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná“ včetně dalších činností specifikovaných ve smlouvě a jejích dvou přílohách.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět