Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Rudé Armády 1000, Kostelec nad Ohří - ostraha objektu
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 79710000-4
Jednotka: Hodina
Poptávané množství: 69888 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět